Сол

Солта е особено високо ценена още от древността. В миналото тя се е ценяла колкото златото, а за обитателите на пустините употребата на сол е гаранция за тяхното съществуване.