0 Στοιχεία

OK Aristorod 13.08 1 mm

Σύρμα με ειδική κάλυψη (ASC), χαμηλά κραματοποιημένο με 0,5 % Mo.
Προορίζεται για MIG/MAG συγκόλληση με πυρίμαχους χάλυβες παρόμοιας σύνθεσης, για δοχεία υπό πίεση και εγκαταστάσεις λειτουργικής θερμοκρασίας έως 500 °C. Εφαρμόζεται κατά τη συγκόλληση χάλυβα ελάχιστης αντοχής θραύσης από 460 MPA. Το OK AristoRod 13.08 επεξεργάστηκε με την τεχνολογία Advanced Advanced Surface Characteristics (ASC) της ESAB, καθώς οι MAG συγκολλήσεις φτάνουν νέα επίπεδα παραγωγικότητας και ολικής αποτελεσματικότητας, ειδικά σε ρομποτική και μηχανική συγκόλληση. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν άριστες αρχικές ιδιότητες, ανεμπόδιστη τροφοδοσία σε υψηλές ταχύτητες του αγωγού και απομακρυσμένες αποστάσεις τροφοδότησης, εξαιρετικά σταθερό τόξο σε υψηλά ρεύματα συγκόλλησης, εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σκορπίσματος, χαμηλές εκπομπές καπνού, μειωμένη φθορά επαφής και βελτιωμένη προστασία κατά της διάβρωσης του σύρματος.