Стреч фолио

Предлагаме различни видове стреч фолио за ръчно опаковане и запазване на продуктите при съхранение или транспортиране. Гарантираме много добра максимална разтегливост.

Ръчно стреч фолио стандарт 23 мк – 3.0

Показатели Мярка Показания Тест метод
Тегло бруто кг 3,000
Тегло на шпула кг 0,600
Якост на опън MPa 9,6 ASTM D-882
Якост на пробиване MPa 25 ASTM D-882
Удължение при скъсване % 670 ASTM D-882
Ленливост cN 150 ASTM D5458
Гарантирана разтегливост % 160 Метод КДГ
Максимална разтегливост % 200 Метод КДГ
Отклонения в дебелина мк ±1 Метод КДГ

Всички по-горе показатели са получени при следните параметри: температура 23 ± С, относителна влажност 50 ±5%.

Ръчно стреч фолио стандарт 23 мк – 3.2

Показатели Мярка Показания Тест метод
Тегло бруто кг 3,200
Тегло на шпула кг 0,200
Якост на опън MPa 9,6 ASTM D-882
Якост на пробиване MPa 25 ASTM D-882
Удължение при скъсване % 670 ASTM D-882
Ленливост cN 150 ASTM D5458
Гарантирана разтегливост % 160 Метод КДГ
Максимална разтегливост % 200 Метод КДГ
Отклонения в дебелина мк ±1 Метод КДГ

Всички по-горе показатели са получени при следните параметри: температура 23 ± С, относителна влажност 50 ±5%.