Стреч фолио

Предлагаме различни видове стреч фолио за ръчно опаковане и запазване на продуктите при съхранение или транспортиране. Гарантираме много добра максимална разтегливост.

Ръчно стреч фолио стандарт 23 мк – 3.0

ПоказателиМяркаПоказанияТест метод
Тегло брутокг3,000
Тегло на шпулакг0,600
Якост на опънMPa9,6ASTM D-882
Якост на пробиванеMPa25ASTM D-882
Удължение при скъсване%670ASTM D-882
ЛенливостcN150ASTM D5458
Гарантирана разтегливост%160Метод КДГ
Максимална разтегливост%200Метод КДГ
Отклонения в дебелинамк±1Метод КДГ

Всички по-горе показатели са получени при следните параметри: температура 23 ± С, относителна влажност 50 ±5%.

Ръчно стреч фолио стандарт 23 мк – 3.2

ПоказателиМяркаПоказанияТест метод
Тегло брутокг3,200
Тегло на шпулакг0,200
Якост на опънMPa9,6ASTM D-882
Якост на пробиванеMPa25ASTM D-882
Удължение при скъсване%670ASTM D-882
ЛенливостcN150ASTM D5458
Гарантирана разтегливост%160Метод КДГ
Максимална разтегливост%200Метод КДГ
Отклонения в дебелинамк±1Метод КДГ

Всички по-горе показатели са получени при следните параметри: температура 23 ± С, относителна влажност 50 ±5%.