0 Στοιχεία

ESAB OK Autrod 12.66 – 1 mm

Το Autrod 12.66 είναι σκληρό σύρμα με επικάλυψη χαλκού Mп-Si κραματοποιημένο, που προορίζεται για μηχανική τοποθέτηση GMAW σωλήνων σε υλικά όπως API 5L, τάξης 52 έως 70.
Τα κύρια πεδία εφαρμογής είναι σωληνώσεις, μονάδες συμπίεσης και οι συνδεδεμένες μ’ αυτές εργασίες στην βιομηχανία φυσικού αερίου. Είναι τύπος EN440 G4Si με βελτιωμένο επίπεδο προσμείξεων, για να ανταποκριθεί στις ειδικές απαιτήσεις της βιομηχανίας αυτής. Το σύρμα μπορεί να χρησιμοποιείται ως Ar/ CO 2 προστατευτικό αέριο.