0 Στοιχεία

Μεγασάκοι

Εύκαμπτοι πλεκτοί σάκοι πολυπροπυλενίου για προϊόντα χύμα, που προορίζονται για την αποθήκευση και την μεταφορά φορτίων χύδην (τροφίμων, αγροτικής παραγωγής, ζωοτροφών, ορυκτών κτλ.). Η χρήση τους έχει κύριο σκοπό να μειώσει τα μεταφορικά έξοδα, τα έξοδα αποθήκευσης και να βελτιώσει τις δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσης.

Μερικά από τα κύρια πλεονεκτήματα των μεγασάκων είναι:

 • Εύκολοι στη χρήση,
 • Εξαιρετικά αποδοτικοί με χαμηλά έξοδα ανά μονάδα,
 • Γεροί, πολύ εύκαμπτοι, μπορούν να φέρουν 1000 φορές το βάρος τους,
 • Λόγω του τρόπου ανάρτησης (ένα σημείο, δύο σημεία, τέσσερα σημεία) εξαλείφει την ανάγκη παλετών,
 • Εύκολα και γρήγορα γεμίζει τις ποσότητες σε κατάσταση χύμα,
 • Εύκολοι στη εκφόρτωση μεγάλων ποσοτήτων,
 • Αποτελεσματική χρήση του χώρου,
 • Οι σάκοι προμηθεύονται σε διάφορες διαστάσεις,
 • Οι σάκοι για φορτία χύμα μπορούν να προμηθεύονται με διάφορες δυνατότητες γεμίσματος, εκφόρτωσης και ανάρτησης.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΑΣΑΚΩΝ

Ανάλογα με τον τρόπο ανάρτησης

 • Ένα σημείο
 • Δύο σημεία
 • Τέσσερα σημεία
 • Q σάκοι

Ανάλογα με τον τρόπο γεμίσματος

 • Ανοιγμένοι από πάνω
 • Με ποδιά
 • Με στόμιο εισόδου

Ανάλογα με τον τρόπο εκφόρτωσης

 • Με κλειστό πυθμένα
 • Με στόμιο εξόδου
 • Στόμιο και κάτω καπάκι