0 Στοιχεία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πωλήσεις

Τηλέφωνο

0877 94 55 64

Προμήθεια

Τηλέφωνο

0988 80 68 96

Διευθυντής

Τηλέφωνο

0898 50 46 47

Διεύθυνση

Πόλη Πλόβδιβ (Φιλιππούπολη)
Οδ. «Μπρέζοβσκο σοσέ» 170

Τηλέφωνο

+359 32 94 55 64 – γραφείο

E-mail

partnersstorebg@yahoo.com

12 + 1 =