Биг Бег

Гъвкавите тъкани полипропиленови контейнери (Биг Бег) са подходящи за насипни товари. В тях могат да се съхраняват и транспортират различни видове селскостопанска продукция, минерали, хранителни продукти, торове, фуражи и други. Употребата на Биг Бег редуцира разходите за транспорт и тези за складиране и улеснява товаро-разтоварната дейност.

Някои от основните предимства на биг бег:

 • Лесно употреба
 • Много рентабилни с нисък разход за единица продукт
 • Изключително здрави и гъвкави, с капацитет да пренасят 1000 пъти собствено тегло
 • Делят се на едноточкови, двуточкови и четириточкови според начина на захват. Това изключва необходимостта от палета
 • Бързо и удобно се пълнят с големи количества продукти
 • Лесно товарене и разтоварване
 • Осигуряват максимално използване на капацитета
 • Биг беговете са налични в различни размери
 • Чувалите могат да бъдат поръчани с различни опции за разтоварване, пълнене и повдигане.

Предлагаме и печат на Биг бег по заявка на клиента.

Подкатегории на Биг Бегове

биг бег

Според захвата

 • Едноточкови
 • Двуточкови
 • Четириточкови
 • Кю Бег
Отворени отгоре

Според начина на пълнене

 • Отворени отгоре
 • С престилка
 • С входящ щуцер
Затворено дъно

Според начина на изпразване

 • Затворено дъно
 • С изходящ щуцер
 • Щуцер и долен капак