0 Στοιχεία

ΦΙΛΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Προσφέρουμε διάφορα είδη φιλμ συσκευασίας για συσκευασία στο χέρι και για τήρηση των προϊόντων κατά την αποθήκευση ή την μεταφορά. Εγγυόμαστε εξαιρετικά καλό μέγιστο εφελκυσμό.

Φιλμ συσκευασίας χειρός στάνταρ 23 мк – 3.0

Δείκτες Μέτρο Показания Тест метод
Μικτό βάρος kg 3,000
Βάρος πηνίου kg 0,600
Αντοχή σε εφελκυσμό MPa 9,6 ASTM D-882
Αντοχή σε διάτρηση MPa 25 ASTM D-882
Επιμήκυνση κατά τη θραύση % 670 ASTM D-882
Νωθρότητα cN 150 ASTM D5458
Εγγυημένη ελαστικότητα % 160 Μέθοδος KDG
Μέγιστη ελαστικότητα % 200 Μέθοδος KDG
Αποκλίσεις στο πάχος мк ±1 Μέθοδος KDG

Όλοι οι άνω δείκτες λήφθηκαν υπό τις εξής παραμέτρους: θερμοκρασία 23 ± С, σχετική υγρασία 50 ±5%.

Φιλμ συσκευασίας χειρός στάνταρ 23 мк – 3.2

Δείκτες Μέτρο Ενδείξεις Μέθοδος δοκιμής
Μικτό βάρος kg 3,200
Βάρος πηνίου kg 0,200
Αντοχή σε εφελκυσμό MPa 9,6 ASTM D-882
Αντοχή σε διάτρηση MPa 25 ASTM D-882
Επιμήκυνση κατά τη θραύση % 670 ASTM D-882
Νωθρότητα cN 150 ASTM D5458
Εγγυημένη ελαστικότητα % 160 Μέθοδος KDG
Μέγιστη ελαστικότητα % 200 Μέθοδος KDG
Αποκλίσεις στο πάχος мк ±1 Μέθοδος KDG

Όλοι οι άνω δείκτες λήφθηκαν υπό τις εξής παραμέτρους: θερμοκρασία 23 ± С, σχετική υγρασία 50 ±5%.