0 Στοιχεία

ΑΛΑΤΙ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

Σε σάκους, χύμα και σε μεγασάκους.

Το αλάτι είναι το καλύτερο μέσο έναντι του χιονιού και του πάγου και για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της βατότητας των δρόμων κατά τις χειμερινές περιόδους. ην χειμωνιάτικη περίοδο. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης αλατιού για την αποπάγωση των δρόμων είναι:

  • Το αλάτι δεν είναι τοξικό.
  • Δεν βλάπτει τους ανθρώπους και τα ζώα.
  • Εύκολα σκορπίζεται
  • Η τιμή του αλατιού είναι χαμηλή.