OK Aristorod 13.08 1 mm

Непомеднен тел със специално покритие(ASC), ниско легиран с 0,5 % Mo.
Предназначен е за МИГ/МАГ заваряване с топлоустойчиви стомани с подобен състав, при съдове под налягане и съоръжения с работна температура до 500 °C. Прилага се при заваряване на стомани с минимална граница на провлачване от 460 MPA. OK AristoRod 13.08 е обработен с технологията Advanced Advanced Surface Characteristics (ASC) на ESAB, като MAG заваръчните операции достигат нови нива на производителност и цялостна ефективност, особено при роботизирано и механизирано заваряване. Характеристиките включват отлични начални свойства; безпроблемно захранване при високи скорости на проводника и отдалечени разстояния на подаване; много стабилна дъга при високи заваръчни токове; изключително ниски нива на разпръскване; ниски емисии на дим; Намалено контактно износване и подобрена защита срещу корозия на проводника.