Солта е особено високо ценена още от древността. В миналото тя се е ценяла колкото златото, а за обитателите на пустините употребата на сол е гаранция за тяхното съществуване. За тях солните находища са ценни като златни мини.